Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı veya Unvanı Pay Adedi Pay Tutarı (TL)
Mehmed Fatih CİNER 500.000,00 500.000,00
Zeynep Ayşe CİNER 500.000,00 500.000,00
Toplam 1.000.000,00 1.000.000,00