Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı

Unvanı

Gürsel USTA

Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan YÜKSEL

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Erdal YAVUZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Selçuk YEŞİLTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi